Dolžnosti najditelja in zavetišča glede namestitve zapuščenih hišnih živali

Ko najdemo zapuščeno žival brez skrbnika, moramo najdbo napozneje v roku 24 ur prijaviti najbližjemu zavetišču ali Veterinarski upravi RS (7. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali).

 

Živali ponudimo vodo in hrano ter jo poskusimo zadržat do prihoda osebe iz zavetišča. Nesocializirane (prostoživeče) mačke, ki se ne pusti prijeti, ne hranimo neposredno pred predvidenim časom odlova, saj jo bo zavetišče v živolovko zvabilo s hrano. Če žival potrebuje nujno veterinarsko pomoč, jo (po tem, ko smo obvestili zavetišče) odpeljemo do najbližje veterinarske ambulante, če to lahko storimo (imamo zagotovljen prevoz in žival ni nevarna).

 

Zavetišče pokličemo čim prej, tega ne smemo odlagati dneve, mesece ali celo leta. Razlogi so preprosti:

 

- Žival je lahko bolna ali okužena s prenosljivimi bolezni (okuži lahko tako naše hišne živali, kot ljudi) in potrebuje zdravljenje.

 

- Žival se lahko goni ali pa je že breja – potrebna je čimprejšnja sterilizacija.

 

- Žival se je morda izgubila in jo skrbnik išče.

 

- Po določenem času lahko pravno postanete skrbnik živali, čeprav tega niste hoteli – nositi boste morali vse stroške v zvezi z njo.

 

Zavetišče opravlja javno službo skrbi za zapuščene živali (27. člen Zakona o zaščiti živali), ki jo kot obvezno določa zakon. To pomeni, da v katerikoli slovenski občini najdemo zapuščeno žival, mora biti vedno na voljo zavetišče, ki bo prevzelo skrb zanjo. Katero zavetišče je pristojno za določeno občino pa najlažje izvemo s klicem na 112, kjer nam posredujejo ustrezno telefonsko številko (seznam pa tudi tukaj).

 

Imetnik zavetišča med drugim opravlja naslednje naloge:


- Sprejema prijave o zapuščenih živalih.

 

- Zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim.

 

- Zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (28. člen ZZZiv).                   

 

Zavetišče sprejme obvestilo o zapuščeni živali, ga vpiše v evidenco, preveri, ali je žival na seznamu pogrešanih živali in obvesti skrbnika, sicer pa zagotovi ulov in prevoz živali v zavetišče, če najditelj tega ne more storiti sam. Zavetišče mora zagotoviti namestitev živali v zavetišče v roku 24 ur po sprejemu obvestila, če gre za poškodovano žival, pa v roku 4 ur (11. člen Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali). Ravno tako velja rok 4 ur za bolne in umirajoče živali.

 

Kdaj zavetišče ni dolžno sprejeti zapuščene živali:


- Ko ne gre za hišno žival (npr. najdba konja ali srne). Hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku (5. člen ZZZiv).

 

- Ko ni pristojno za občino, v kateri je najdena žival, saj je pristojno drugo zavetišče oz. z občino nima sklenjene pogodbe.

 

Najpogostejši izgovori, zakaj zavetišča ne želijo sprejeti živali, so:


- Občine ne zagotavljajo denarja - zavetišče ni pristojno za sprejem določene živalske vrste.

 

- Zavetišče je polno.

 

- Zavetišče se ne oglasi na telefon.

 

Zavetišča so v vseh teh primerih v prekršku.


Dejstvo, da se občine, s katerimi imajo zavetišča sklenjeno pogodbo, otepajo plačila za obvezne storitve zavetišča, se nas ne tiče, saj gre za razmerje občina-zavetišče, ne pa zavetišče-najditelj. Občine so po zakonu dolžne plačevati stroške glede skrbi za zapuščene živali. Če ima zavetišče težave z določeno občino, naj se obrne na VURS, ki lahko kaznuje odgovorno osebo na občini ali pa za vsako žival sproti napiše odločbo za sprejem v zavetišče.

 

Zavetišče, ki je registrirano kot zavetišče za zapuščene hišne živali, je dolžno sprejemati vse v zakonu navedene hišne živali. V Sloveniji zaenkrat še ne obstaja zavetišče, ki bi bilo registrirano samo za pse ali samo za mačke. Zato bodite prepičani, da gre lahko vsaka vrsta hišne živali v vsako zavetišče. Izgovori, da zavetišče ne razpolaga s prostori za določeno vrsto hišnih živali, ne zdržijo, saj drugače ne bi šlo skozi postopek registracije. Če so kapacitete za določeno živalsko vrsto vedno zasedene, pa bi bilo smiselno razmišljati o preureditvi zavetišča (npr. povečanje števila prostorov za mačke na račun prostorov za pse) oziroma dograditvi prostorov oziroma zmanjšanju števila pogodbenih občin.

 

V zavetišču mora biti organizirana 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima imetnik zavetišča lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču. Če nam po večkratnih poskusih v določenem časovnem razponu ne uspe dobiti nobenega na telefon, gre za očitno kršitev, saj zavetišče ne opravlja svojih nalog.

 

Omejene dolžnosti zavetišča obstajajo v sledečih primerih:


- Zavetišče je polno.

 

- V zavetišču razsaja določena bolezen – uradni veterinar prepove sprejem določene živali oz. določene živalske vrste.

 

Posebno pozornost terja vprašanje dolžnosti zavetišča, ko je le-to polno. Naj vas v zavetišču ne odpravijo z besedami: "Polni smo, zato ne bomo prišli. Znajdite se sami, adijo!" Gre namreč za kršitev. Enako velja v primeru, ko zavetišče ne sme nameščati živali, ker v zavetišču razsaja kakšna prenosljiva bolezen.

 

Zavetišče mora opraviti vse z zakonom določene naloge, odstopanja so le pri nameščanju zaradi zasedenosti kapacitet.

 

Zavetišče mora vseeno sprejeti obvestilo o najdbi zapuščene živali in ga vpisati v evidenco. Nato mora v predpisanih rokih (4 ure ali 1 dan) odloviti žival, ji zagotoviti veterinarsko oskrbo (peljati na veterinarsko postajo, če le-ta ne deluje tudi v okviru zavetišča), ki vključuje tudi sterilizacijo/kastracijo, odpravo zajedalcev in cepljenje (odvisno od živali).

 

Glede nameščanja v primerih omejenih dolžnosti obstaja več možnosti:


- Namestitev v drugem zavetišču na lastne stroške (torej stroške občine, v kateri je bila žival najdena); namestitev lahko odredi tudi uradni veterinar.

 

- Namestitev pri najditelju ali drugi zainteresirani osebi (npr. prostovoljcih zavetišča, društva) – zakon to možnost dopušča, vendar pomnimo: Gre le za nameščanje, ne pa za prelaganje vseh nalog in stroškov zavetišča na druge osebe, društva;

- Mačko se lahko po opravljeni veterinarskih pregledih in posegih (sterilizacija/kastracija!) izpusti nazaj na mesto, kjer je bila najdena. Poškodovane mačke je potrebno namestiti v zavetišče, ravno tako mačke, ki so premlade za poseg (sterilizacijo/kastracijo).

 

- Psov se ne sme vračati na mesto najdbe.

 

- Uradni veterinar lahko odredi usmrtitev določenega števila živali, da se tako sprostijo mesta za nove.

 

- Vodja zavetišča se odloči, da usmrti določeno število živali, ki so v zavetišču dlje kot 30 dni.

 

Glede prostoživečih mačk veljajo posebna pravila, saj so nesocializirane in jim vsako predolgo zadrževanje v zavetišču ali drugje predstavlja hud stres. Pri njih je bistveno, da se jih vse čim prej sterilizira/kastrira in tako prepreči nadaljnje razmnoževanje.

 

 Zavetišče jih mora:

 

- Čim prej odloviti.

 

- Zagotoviti veterinarsko oskrbo, ki vključuje sterilizacijo/kastracijo in označbo (naučinkovitejše je rezanje dela ušesa, saj se tako že od daleč vidi, da gre za sterilizirano/kastrirano mačko in jo ni potrebno ponovno loviti, pa še zastonj je – čipiranje stane).

 

- Čim prej vrniti na mesto odlova.

 

Najpogostejše kršitve zavetišč glede prostoživečih mačk:

 

- Zavračanje odlova in veterinarske oskrbe iz različnih razlogov.

 

- Odlov se preveč zavleče, ker zavetišče ne odlovi vseh mačk v nekem razumljivem časovnem obdobju, zato se mačke naprej množijo (več stroškov).

- Zavračanje sterilizacije/kastracije mačk pozimi.

- Neoznačevanje steriliziranih/kastriranih mačk.

 

Nadzor nad pravilnim delovanjem zavetišča opravljajo območne enote VURS. Zavetišča, ki ravnajo v nasprotju z 28. členom ZZZiv (ne zagotavljajo odlova, veterinarske oskrbe in namestitve), so v prekršku. Grozi jim globa 2.400 do 84.000 evrov (14. odstavek 1. člena ZZZiv).

 

Ko najdete zapuščeno živali in pristojno zavetišče zavrne sprejem in oskrbo, se nemudoma obrnite na pristojni OU VURS.

 

Če gre za nujno zadevo (poškodovana ali bolna žival), pokličite dežurnega uradnega veterinarja po telefonu. Telefonsko številko vam posredujejo na 112. Če se ne mudi (žival najdete med tednom), pošljite prijavo pisno, čez nekaj časa pa lahko tudi pokličete (čez nekaj ur ali naslednji dan). V kolikor pristojni urad ne ukrepa, se obrnite na glavni urad VURS gp.vurs@gov.si.

 

S prijavo: - seznamimo VURS o najdbi zapuščene živali in o tem, da zavetišče ni ravnalo v skladu s predpisi (zavrnitev sprejema) - prosimo, da se žival nemudoma sprejme v zavetišče - predlagamo, da se zoper zavetišče uvede postopek ugotavljanja kršitve

 

Avtor: Marjeta Može

 

Foto: arhiv Pes moj prijatelj 

Uporaba in kopiranje fotografij je PREPOVEDANA! Več o tem na tej povezavi.

Deli s prijatelji

Komentiraj

Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletnega portala.