13.05.2013

Zavetišče Ljubljana: Preverjanje posvojenih živali

ZAVETIŠČE LJUBLJANA - PREVERJANJE POSVOJENIH ŽIVALI

 

 

Piše: Marko Oman dr.vet.med. (vodja zavetišča)

 

Ob posvojitvi živali bo vsak posvojitelj soglašal, da predstavniki zavetišča občasno, lahko tudi nenapovedano, preverjajo ali novi skrbnik za prevzetega psa iz zavetišča ustrezno skrbi. (Pravilnik o zaščiti hišnih živali)

V zavetišču Ljubljana preverjanja s poudarkom na psih tudi opravljamo. Ob samem preverjanju mora biti prisoten posvojitelj psa ali druga (polnoletna) oseba iz skupnega gospodinjstva. Vodi se Zapisnik o preverjanju (v dvojniku), ki ga ob koncu predstavnik zavetišča in prisotna oseba tudi podpišeta. En izvod obdrži posvojitelj, drugega pa zavetišče.

V zapisniku so navedeni vsi podatki o posvojitelju in podatki o posvojeni živali. Navedeno je, kdo je predstavnik zavetišča, ki opravlja preverjanje in zapiše se kdo je bil prisoten v imenu posvojitelja.
 

 

Posvojena Gina

 

Preverjamo vse dolžnosti, katerim se je posvojitelj obvezal ob podpisu pogodbe o posvojitvi živali iz zavetišča in imajo podlago v veljavnih predpisih. Med drugim preverjamo: počutje posvojenega psa, kondicijsko stanje psa, ali je pes negovan, ali je odstranjevanje parazitov redno, ali so na bivališču psa navedeni podatki skrbnika, če pes ne biva na istem naslovu, kot je stalni ali začasni naslov skrbnika; ali bivalni prostor psa zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom, ali ima pes dnevno svetlobo, pogled na okolico in zadostno zračenje, ali pes ima ustrezno velik pesjak oziroma drugi bivalni prostor, ali bivalni prostor ne ogroža zdravja psa in je vzdrževan, če je pes na verigi, ali je dovolj dolga, mu omogoča gibanje, ovratnica pa ni zatezna, bodeča ali pretesna (mladiči do 6 meseca starosti ne smejo biti na verigi). Preverjamo tudi, ali je pes imel zagotovljeno veterinarsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb in je imel potrebno nego. Če pes iz kakršnegakoli razloga ob posvojitvi ni bil kastriran ali sterilizirana, preverimo, ali je bil omenjen poseg opravljen, pa tudi to, ali se podatki zavetišča oziroma podatki v Centralnem registru psov ujemajo z dejanskim stanjem oziroma s podatki skrbnika živali.
 

Leno v novem domu

 

Zapiše se tudi morebitne druge posebnosti in pripombe posvojitelja. Praviloma posvojitelj dobi v izpolnjevanje tudi vprašalnik, v katerem ugotavljamo mnenje posvojiteljev o preverjanju in je anonimen.

Po sedaj že ustaljenem preverjanju posvojenih živali smo s pomočjo prostovoljcev in v režiji zavetišča opravili 172 obiskov posvojenih živali. Prostovoljno preverjanje sta opravljali le dve prostovoljki. Ob tem moramo poudariti, da jih je od skupno 166 preverjanj ga. Kološa opravila kar 162 oziroma 94% vseh. Ob tem je porabila 80 ur in prevozila nekaj tisoč kilometrov.

Preverjalo se je skoraj vse oddane pse, s poudarkom na vseh, pri katerih je najmanjši dvom o uspešni oddaji. Pri mačkah smo preverjali primere, ko je obstajal sum neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posvojitvi.

Dobro oddanih psov je 115 (91%) psov, kar je še za 4% bolje, kot leta 2011. Preostalih 9% predstavljajo v največji meri pomanjkljive oskrbe. Slabih 5% (8 psov) pomanjkljivosti v oskrbi živali, kot so neredna zdravstvena preventiva, neupoštevanje obveznega cepljenja, prekratka veriga, zatezna ovratnica, pasja uta neprimerne velikosti ali ne izolirana, slabša higiena pasjega bivališča in podobno. V večini primerov (6 psov) so bile pomanjkljivosti že odpravljene.

Preverjanje posvojenih živali je v veliki večini prav prijetno opravilo, saj hkrati pomeni tudi srečanje varovancev iz zavetišča z njihovimi skrbniki. Veselje, katerega smo navadno deležni si lahko le predstavljate. Znani pa so tudi primeri, ko je varovanec iz zavetišča hitro pozabil, kdo je nedavno skrbel zanj. Vendar teh je veliko manj, kot pa manj navdušenih posvojiteljev, predvsem v primerih, ko ni vse tako kot bi moralo biti.

V letu 2012 je bilo potrebno posredovanje veterinarske inšpekcije le v enem primeru in tudi v tem primeru se je pomanjkljivost uredila. V preteklosti je bilo takšnih posredovanj potrebno več. Kdaj pa kdaj je potrebna tudi pomoč odvetnikov.

Graf prikazuje uspešnost oddaje psov v %.  Primerjalno za leto 2012 glede na 2010 in 2011:

 


Novemu lastniku je bilo predanih 5 oddanih psov, kar je nekoliko več kot leta poprej. Ker živali predanih novemu skrbniku ne moremo več preverjati predajo naprej štejemo kot neuspelo oddajo. Le en pes je žal poginil v nesrečnih slučajih.

Razlogi za vedno boljši rezultat so skrbnejša izbira kandidatov za posvojitelje, izbira psa primernega za posvojitelja, podrobna seznanitev posvojiteljev z obveznostmi in odgovornostjo, ki jo prevzemajo ob posvojitvi živali iz zavetišča in tudi preverjanje posvojiteljev. Preverjanje posvojiteljev je smiselno, saj tako preprečimo, da bi manj uspešne posvojitve postale neuspešne, v sicer redkih neuspešnih posvojitvah pa preprečimo morebitno trpljenje živali, ki je vsako odvečno. Preverjanje ima gotovo precejšen preventivni učinek, saj beležimo vedno manj zavrnjenih kandidatov za posvojitelje. Zavetišče bo posvojitvam še naprej namenjalo veliko pozornosti in časa ter se tako trudilo za uspešne oddaje. Preverjanje pa bomo še okrepili.

 
Anuška pozira predstavnici zavetišča

 

S preverjanjem se v veliki večini strinjajo tudi sami posvojitelji. Od s strani prostovoljcev preverjenih 166 posvojiteljev jih je sicer le 86 oziroma dobra polovica vrnilo izpolnjen vprašalnik, kar je nekoliko slabše kot v preteklosti.

Vprašalnik zajema vprašanja o profesionalnosti predstavnikov zavetišča in mnenje o preverjanju. Preverjamo nastop in korektnost predstavnika zavetišča, upoštevanje stališč posvojiteljev in mnenje o preverjanju.

Vprašalniki se lahko vračajo po predstavniku ali po pošti in so anonimni. Vsi v letu 2012 vrnjeni vprašalniki so bili izpolnjeni pozitivno. Le v enem primeru se je predstavnik zavetišča le delno predstavil. Vsa preverjanja so bila opravljena korektno in vedno je bilo stališče stranke upoštevano. Večina posvojiteljev je preverjanje pohvalilo ali se nad njim celo navduševalo in le trem posvojiteljem je bilo preverjanje sprejemljivo.


Uspešnost preverjanja in z njim povezana uspešnost oddaje psov se še vedno povečuje, kar pa ne moremo trditi za mačke. Preverili smo le šest mačk, za katero smo s strani javnosti prijeli prijave o slabi oskrbi.

V prvem primeru je bila prijava spoznana za napačno. V treh primerih je bila ugotovljena pomanjkljiva oskrba. V enem primeru je mačka pogrešana. V enem primeru pa preverbe ni mogoče zaključiti, ker ob preverjanju mačka nikoli ni doma.

V primeru kršitev obveznosti posvojitelja iz pogodbe podpisane ob posvojitvi psa lahko imetnik zavetišča posvojitelju, kot novemu skrbniku psa, le-tega po presoji Zavetišča takoj odvzame.

To smo v preteklosti nekajkrat že storili in trudili se bomo, da nam v prihodnje ne bi bilo več potrebno, ker bi bili vsi psi uspešno oddani. To bomo poskušali urediti s skrbno premišljenimi oddajami in primerno pripravo živali na oddajo. Eden od pristopov k pripravi psov na uspešno vrnitev v družbo je tudi sprehajanje psov po novem programu. To pa je že tema za prihodnjič.

 

Ostali prispevki Zavetišča Ljubljana:

 

Kako poteka posvojitev živali?

Protokol oskrbe zapuščene živali

Kako poskrbimo za zapuščene živali?

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana se predstavlja

 

Spletna stran Zavetišča Ljubljana

Iščejo dom v Zavetišču Ljubljana

Facebook stran Zavetišča Ljubljana

Deli s prijatelji

Komentiraj

Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletnega portala.