0
0,00 €

O posedovanju psa (zavetišča, prodaja psov, skrbništvo)

undefined

Skrbnik in lastnik psa

 

Skrbnik je oseba, ki za psa skrbi. V večini primerov sta lastnik in skrbnik ista oseba. Obstajajo pa okoliščine, kjer to ni mogoče (npr.: lastnik je pravna oseba). Skrbniki so tudi vsi člani družine, v kateri pes živi, lastnik pa je samo eden od njih. Zelo pomembno je vedeti, kdo je lastnik psa, kadar se psa pelje na redno cepljenje proti steklini. Veterinarju je potrebno to jasno povedati, ker lahko sicer pride do dvojnih zapisov v Centralnem registru psov.

 

Lastnik psa je tista oseba, ki je v Centralnem registru psov navedena kot lastnik. To pomeni, da odgovarja za ustrezno oskrbo psa, kakor tudi za dejanja tega psa. V primeru, ko za psa ni ustrezno poskrbljeno ali pa je pes povzročil škodo ali poškodbo, bo za to odgovarjal njegov lastnik, kar ima lahko za to osebo pomembne pravne posledice.

 

Oseba, ki je lastnik psa, mora biti starejša od 16 let. Osebam, mlajšim od 16 let, praviloma ni dovoljeno podarjati ali prodajati psov. To je dovoljeno le izjemoma, če tako dovolijo starši oziroma skrbniki mladoletne osebe, v kar morajo pisno privoliti. Priporočljivo je tudi, da je lastnik tista oseba, ki je največ v stiku s psom.

 

Kako priti do psa?

 

Vprašanje izvora psa je še posebej pomembno pri trgovanju s pasemskimi psi. Zavedati se je treba, da je lahko trgovina s psi izjemno donosna, poleg tega pa je pomemben tudi podatek, da obstajajo tržne poti iz novih držav članic EU, po katerih v Slovenijo in drugam prihajajo mladiči različnih pasem, katerih izvor je nejasen. Zelo pogosto se dogaja, da novi lastniki takih psov zelo hitro po nakupu psa iščejo veterinarsko pomoč, ker se izkaže, da so psički okuženi z različnimi nalezljivimi boleznimi.

 

Posvojitev psa iz zavetišča

 

V idealnem svetu, kjer bi ljudje odgovorno ravnali s svojimi živalmi, zavetišč za zapuščene živali ne bi bilo, ker jih preprosto ne bi potrebovali. Ker pa nam takega sveta še ni uspelo ustvariti, se v zavetiščih zbira precejšnje število živali, ki iščejo nov dom.

 

V zavetišču se zbirajo psi vseh starosti in pasem. Nekateri so bolj zahtevni kot drugi. Tisti bolj zahtevni potrebujejo lastnika, ki že ima izkušnje z ravnanjem s težavnimi psi in bo takega psa obvladal.

 

Zato postopek posvojitve psa ni vedno preprost. Marsikdo, ki se odloči posvojiti psa, je ob soočenju s postopki ob posvojitvi kar presenečen. Preden vam bo predalo psa, bo osebje zavetišča ocenilo, ali je pes pravi za vas. Zanimalo ga bo, kje bo pes bival, ali ste že kdaj posedovali psa, ali imate majhne otroke, itd.

 

Ob predaji živali mora novi lastnik podpisati izjavo o prevzemu živali, s katero se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel. Iz izjave mora biti razvidno osebno ime in datum rojstva lastnika, naslov stalnega prebivališča ter telefonska številka, naslov, kjer bo bivala žival, opis živali, identifikacijska številka živali (mikročip), soglasje lastnika, da predstavniki zavetišča občasno preverjajo, ali ustrezno skrbi za žival, soglasje lastnika, da bo v primeru prodaje ali oddaje živali o tem obvestil imetnika zavetišča.

 

Zavetišče bo nato vaše podatke vneslo v Centralni register psov in vam predalo potni list vašega novega člana družine.

 

Kaj je narobe z nakupom psa pri trgovcu

 

Če je opravljen na pravilen način, prav nič. Kar pa se pogosto dogaja v takem trgovanju s psi, je vse prej kot pravilno. Navadno so ti psički skoteni pri rejcih, ki za svoje živali ne skrbijo dobro. V angleško govorečem okolju take ustanove imenujejo "puppy mills" (tovarne mladičkov). V njih praviloma ni ustrezno poskrbljeno za zdravstvene zahteve, kar pomeni, da se mladiči že zelo kmalu po rojstvu okužijo z različnimi boleznimi. Poleg tega pa je v teh ustanovah praviloma izjemno ogrožena dobrobit živali. Mladiče nato odvzamejo materam in jih pošljejo na dolgo pot, kar je za takšno žival zelo stresno. Ko prispejo na cilj, jih preprodajo novim lastnikom in po prihodu v nov dom praviloma zbolijo.

 

Na kaj mora biti kupec pozoren?

 

Naslednja vprašanja so izjemno pomembna:

 

Kje se je pes skotil?

 

To vprašanje ni pomembno le iz zgoraj opisanih razlogov. Če prihaja iz katere od tretjih držav (držav, ki niso članice EU), lahko velja za uvoz teh živali še cela vrsta predpisov in pogojev.

 

Ali lahko vidite njegovo mater?

 

Zelo pogost izgovor preprodajalcev mladičev je, da je "psica ravno na sprehodu". S tem lahko ta oseba prikrije dejstvo, da je bil psiček pravzaprav pretihotapljen v Slovenijo, nima ustrezne spremne dokumentacije, ni mikročipiran in se torej nelegalno prodaja.

 

Ali je pes mikročipiran in ali ima potni list?

 

(za podrobnosti o tem glej str. 8 - povezava objavljena na koncu)

 

Ali so na voljo dokumenti, ki potrjujejo pasmo mladiča (rodovnik)?

 

To vprašanje sicer nima nikakršne zveze z veterinarsko zakonodajo, pomaga pa pri ugotavljanju izvora mladiča. Rodovniški dokumenti za mladiča se praviloma izdajo kasneje. To pa ne more biti ovira, da bi novi lastnik preveril dokumentacijo staršev. Nemalokrat pa se dogaja, da novi lastniki zaman čakajo na rodovniške dokumente. V tem primeru gre seveda za zavajanje kupca, kar sodi v pristojnost tržne inšpekcije. Ta pa lahko ukrepa le v primeru, da obstajajo dokazi o opravljenem nakupu (pogodba, račun…).

 

Nekaj nasvetov za kupce psov

 

 • Nevsakdanje pasme psov dosegajo višje cene. To dejstvo je treba imeti v mislih, ko se odločate za nakup takšnega psa. Svetujemo vam, da se ne pustite prepričati oglasom, ki obljubljajo "mladiče vseh pasem" po izjemno nizkih cenah. To lahko pomeni, da prihajajo iz nepreverjenih legel.
 •  

 • Pred nakupom katerega koli pasemskega psa se posvetujte s kinologom. Kontakte za strokovnjake o posameznih pasmah lahko dobite na Kinološki zvezi Slovenije, kjer vam bodo z veseljem pomagali najti ustrezno leglo z mladiči tiste pasme, ki si jo želite.
 •  

 • Mladiče pasemskih psov kupujte neposredno od vzrediteljev. Na ta način boste sami lahko preverili, iz kakšnega legla je mladič. Na voljo pa vam bo tudi vsa spremna vzrejna dokumentacija očeta in matere mladiča.
 •  

 • Če je le mogoče, posvojite psa. Slovenska zavetišča imajo veliko dela. Na spletni strani VURS je na voljo seznam vseh registriranih zavetišč, kjer zagotovo lahko najdete psa, ki tam čaka na novega lastnika in prijatelja.
 •  

  Prijava psa (mikročip, potni list in Centralni register psov)

   

  Psa, ki se je skotil v Sloveniji, je treba prijaviti v veterinarski ambulanti najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca starosti. V primeru, da pes zamenja lastnika pred tretjim mesecem, mora biti registriran že ob spremembi lastništva. Menjavo lastništva odraslega psa je treba javiti v roku 7 dni. Registracijo izvede veterinar s koncesijo, vendar pa je lastnik psa tisti, ki mora poskrbeti, da je pes prijavljen. Namen registracije psa je dvojen. Zagotavlja ugotavljanje istovetnosti in lastništva psa. Pes je registriran, ko so izpolnjene naslednje tri zahteve:

   

  1. Vsak pes mora biti označen. Dovoljene so tri metode označevanja psa:

   

  a) Elektronski identifikacijski sistem (mikročip): je najsodobnejši in v zadnjem času najpogostejši način označevanja psov. Pod kožo na plečetu se vstavi čip velikosti nekaj milimetrov, ki ima svojo edinstveno številko in ga je moč zaznati s posebnimi čitalci, ki jih imajo v vsaki veterinarski ambulanti s koncesijo. Povsod v EU se uporabljajo mikročipi, ki ustrezajo določilom ISO standardov 11784 in 11785. Čitalci, s katerimi so opremljene pooblaščene osebe, prepoznavajo le takšne mikročipe. Če ima pes vstavljen mikročip, ki ni v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, mora lastnik priskrbeti čitalec, ki lahko prepozna ta mikročip.

   

  Številka mikročipa je 15-števčna številka. V Sloveniji je za označevanje hišnih živali dovoljena uporaba samo tistih mikročipov, katerih številka se začne s števkami 705. Če je bila žival mikročipirana v tujini, je sicer dopustno, da ima mikročip, ki se začenja z drugimi tremi števkami, vendar pa mora biti izvor te živali razviden tudi iz njenega potnega lista.

   

  b) Tetovirana številka: do junija 2011 je jasno čitljivo tetovirano znamenje enakovreden način označevanja psov. Pse se navadno tetovira na notranji strani uhlja.

   

  c) Pasja značka (obesek, "svetinjica"…): samo za pse, rojene pred 1. januarjem 2003, je značka dopusten način označitve. Teh aluminijastih obeskov, ki so jih psi nekoč dobivali ob registraciji, ni mogoče nadomestiti z novimi. Če jo pes izgubi, ga je treba označiti z vstavitvijo mikročipa.

   

  S psom, ki je označen samo z značko, se lahko premikate samo po Sloveniji. Za prehod meje (v EU ali v tretjo državo) mora pes imeti mikročip ali jasno čitljivo tetovirano znamenje.

   

  2. Vsi psi morajo imeti Potni list za hišne živali.

   

  Izraz "potni list" je za marsikaterega lastnika zavajajoč, saj ga razume kot dokument, ki ga potrebuje, ko s svojim psom potuje čez mejo. Nekoč se je za pse, ki jih lastniki niso nikoli vozili v tujino, izdajalo »knjižice o cepljenju«, ki so se uporabljale samo v domovini, za pot v tujino pa so veterinarji izdajali potne liste. Po novem je Potni list za hišne živali EDINI dokument, ki ga potrebuje lastnik psa in je obvezen za vsakega psa.

   

  Potni list je dokument, katerega oblika je predpisana in se izda ob označitvi in vpisu psa v Centralni register psov.

   

  Potni list ima 28 strani in 11 rubrik, ki so označene z rimskimi številkami. Vsaka rubrika vsebuje svoj sklop informacij o lastniku, psu ali njegovem zdravstvenem stanju. Podatki iz Centralnega registra psov se morajo ujemati s podatki v potnem listu.

   

  Ob označitvi psa je treba številko potnega lista vpisati v Centralni register psov. Ob izgubi potnega lista se izda nadomestni potni list ter se številko nadomestnega potnega lista vpiše v Centralni register psov. V primeru izgube potnega lista se v Centralni register psov vpiše tudi številko izgubljenega potnega lista.

   

  Ob smrti psa mora imetnik psa potni list vrniti najbližji veterinarski ambulanti s koncesijo. S pravilno izpolnjenim in redno posodobljenim potnim listom lahko lastnik izkazuje istovetnost in lastništvo svojega psa ter dokazuje ustrezen režim cepljenja proti steklini in vodi evidenco o cepljenjih proti drugim nalezljivim boleznim.

   

  3. Podatki o psu in lastniku morajo biti vneseni v Centralni register psov (CRPsi).

   

  V registru se zbirajo podatki o psu in lastniku. Z zapisom v Centralnem registru psov se definira lastništvo in posledično določa odgovornost za psa. Podatki o psu vsebujejo številko mikročipa, tetovirano številko oziroma številko značke, številko potnega lista, opis psa (pasma, barva, velikost), podatke o cepljenjih proti steklini ter podatke o ugrizih, ki jih je povzročil pes (glej poglavje "Pes in okolica"). Poleg podatkov o psu so v zapisu prisotni tudi podatki o lastniku, ki vključujejo ime, priimek, stalni naslov in enotno matično številko občana - EMŠO.

   

  Centralni register psov nima statusa javnega registra. Osebni podatki lastnikov psov niso prosto dostopni in se lahko uporabijo le v skladu z zakonsko določenim namenom. Poleg vodenja evidenc psov in lastnikov psov, je namen CRPsi tudi omogočanje nadzora nad izvajanjem rednih cepljenj in kontrole ob ugrizih. Upravljavec, VURS, lahko uporablja podatke iz registra tudi za statistične namene, antirabične ambulante in veterinarske ambulante pa le v obsegu, ki ga opredeljuje 26.a. člen Zakona o zaščiti živali. Dostop do aplikacije imajo tako skladno s predpisi le veterinarske ambulante s koncesijo, antirabične ambulante pri Zavodih za zdravstveno varstvo, VURS in zavetišča za izgubljene živali.

   

  Namen Centralnega registra psov je med drugim tudi spremljanje števila psov v Sloveniji. Register deluje podobno kot centralni register prebivalstva. Njegova točnost je odvisna od točnosti podatkov, ki se jih vanj vnaša. Zato je nadvse pomembno, da lastniki o vsaki spremembi statusa psa v roku 7 dni obvestijo svojega veterinarja, ki mora te spremembe vnesti v register. Lastnikova odgovornost je torej, da veterinarja obvesti, ali je pes pobegnil, je izgubljen oziroma pogrešan, oddan ali prodan novemu lastniku, izvožen v državo članico EU ali tretjo državo, ali je poginil itd. Tudi v primeru, če pes pogine doma, mora lastnik pisno sporočiti veterinarju, da psa odjavi.

   

  Obvezna cepljenja

   

  Obvezno cepljenje proti določeni bolezni je preventivni ukrep, ki ga država uvede, da bi s tem preprečila širjenje ali vnos nevarne bolezni. V primeru bolezni, ki se prenašajo z živali na človeka (zoonoze), kakršna je tudi steklina, je cepljenje predpisano za živali, ki bolezen lahko širijo z ene vrste živali na drugo (npr. lisice) in za živali, ki bolezen lahko prenesejo na človeka (psi). Slovenija že dolga leta uspešno zatira steklino med divjimi živalmi. Ker pa je steklina še vedno prisotna na slovenskem ozemlju, je cepljenje psov proti steklini obvezno. S tem se preprečuje morebitni preskok bolezni z divjih živali preko psov na ljudi.

   

  Psa je treba proti steklini prvič cepiti najpozneje, ko ta dopolni tri mesece starosti. Psa je proti steklini možno cepiti že pred dopolnjenimi tremi meseci starosti. V tem primeru je treba uporabiti ustrezno cepivo.

   

  Ponovna cepljenja pa se opravlja v rokih po navodilih proizvajalca cepiva, vendar od zadnjega cepljenja ne sme preteči več kot 12 mesecev.

   

  Pred cepljenjem mora pes prejeti tudi sredstvo proti črevesnim zajedavcem (dehelmintizacija).

   

  Koliko psov je dovoljeno posedovati?

   

  Po določilih Zakona o veterinarskih merilih skladnosti je dovoljeno posedovati do 5 odraslih hišnih živali iste vrste na stanovanje. Več kot 5 odraslih živali iste vrste je dovoljeno imeti do vključno 30 dni v 12 mesecih.

   

  Stanovanje je skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki so funkcionalna celota, praviloma z enim vhodom, ne glede na to ali so prostori v stanovanjski stavbi ali drugi stavbi (definicija iz Stanovanjskega zakona).

   

  Če torej pri vas stalno biva več kot 5 odraslih psov, se morate pri VURS registrirati kot gojitelj. To pomeni, da morate zadostiti dodatnim pogojem, ki vključujejo tudi dodatne prostore, določene postopke, evidence itd. Na območni urad VURS morate nasloviti vlogo, na osnovi katere vas obišče uradni veterinar in preveri okoliščine, v katerih želite gojiti pse. V odločbi predpiše morebitne spremembe (pesjak, izpust, ograja itd.) ter navede največje dovoljeno število živali, ki vam jih je dovoljeno gojiti.

   

  O ustreznosti okoliščin se uradni veterinar odloči na podlagi Pravilnika o zaščiti hišnih živali. Več o teh zahtevah si lahko preberete v poglavju "Skrb za psa."

   

  Avtor: Mitja Šedlbauer

  Vir: O odgovornem lastništvu psa, Veterinarska uprava Republike Slovenije,  objava z dovoljenjem

  Foto: arhiv Pes moj prijatelj

  Uporaba in kopiranje fotografij je PREPOVEDANA! Več o tem na tej povezavi.


   

  STERILIZACIJE IN KASTRACIJE!

  • Oba posega sta cenejša od stroškov, ki jih imamo z mladiči. Posega zmanjšata tveganja za vrsto bolezni. Predvsem pa sta ključnega pomena pri reševanju problematike brezdomnih živali! Vse o sterilizacijah in kastracijah si lahko preberete na tem portalu.

  Zadnji oglasi

  Izgubljeni: Že dva tedna obupano iščejo belgijsko ovčarko
  Iz DZZŽ Slovenska Bistrica sporočajo, da bosta minila že dva tedna, odkar je iz Cigonce izginila belgijska ovčarka Pika. "Vsaki dan smo na...
  Izgubljeni: Je kdo videl Arija? Ponujajo 100 evrov nagrade
  Od 26. aprila pogrešamo psa Arija. Odšel je iz Otiškega vrha pri Dravogradu. Je star 4 leta, rad se igra in sprehaja. Rad se...
  Oddajo se: Igrivi Nord išče nove skrbnike
  Nord je zelo živahen in igriv mlad pes, potrebuje pa malo več časa, da sprejme nove ljudi. Na nov dom čaka v Zavetišču Ljubljana...
  Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov

  O piškotkih

  Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov

  Sejni piškotki

  To so piškotki, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta.
  'ngnSession' - glavni piškotek, ki vzdržuje sejo in se izbriše s potekom seje. Seja privzeto poteče po 2 urah
  'OAID' - piškotek potreben za namene oglaševanja, ne shranjujemo nikakoršnih podatkov. Potreben je za preprečevanje podvojenih klikov ter dvojnega prikazovanja. Poteče po 1letu.
  'ngnCookies' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede piškotkov
  'ngnFacebook' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Facebook piškotkov
  'ngnTwitter' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Twitter piškotkov
  'ngnGoogle' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Google piškotkov


  Več o piškotkih


   Dovoljeno

  Facebook piškotki

  Piškotki za Facebook vtičnike, ki med drugim vključujejo gumb 'Všeč mi je' in možnost komentiranja izdelkov in novic. Piškotek za to storitev nastavi facebook.com v primeru, da ste to stran že kdaj prej obiskali in poteče v 2 letih.


   Dovoljeno

  Twitter piškotki

  Piškotki za Twitter vtičnike, ki med drugim vključujejo gumb 'Tweet' in možnost prikazovanja povezanih tweetov. Piškotek za to storitev nastavi twitter.com v primeru, da ste to stran že kdaj prej obiskali in poteče v 2 letih.


   Dovoljeno

  Google piškotki

  Vtičniki za Google+ platformo, ki vključuje +1 gumb. Piškotek za to storitev poteče po 6 mesecih.


   Dovoljeno