Pravno obvestilo

Pes moj prijatelj je medijski portal (v nadaljevanju Portal) za ljubitelje psov in ostalih živali. Široki skupini uporabnikov ponuja hiter in pregleden dostop do ažurnih, ekskluzivnih ter aktualnih vsebin. Uporabniki lahko s pomočjo registracije na Facebooku komentirajo članke, sodelujejo na forumih ... S tem, ko uporabljate katerokoli storitev Portala, se zavežete, da boste upoštevali pravila, pogoje in opozorila, ki se tičejo uporabe tega portala. Če se s temi pravili ne strinjate, tega spletnega portala ne smete uporabljati. Portal si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pravila, ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnega portala ali do komentiranja in objavljanja na Facebook strani. Portal si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila in fotografije.

 

Za uporabo vsebin objavljenih na spletnem portalu Pes moj prijatelj ni starostnih omejitev, uporaba portala in sodelovanje je popolnoma brezplačno. Uporaba in dostop do spletnega portala sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primeru tehničnih okvar. Uporabniki spletni portal uporabljajo na lastno odgovornost. Portal ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij ali gradiv na tem spletnem portalu. Portal ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali druge opreme, s katero je mogoče dostopati do portala, zaradi vašega obiska na portalu ali kakršnekoli njegove uporabe.

 

Vse fotografije in vsebine so avtorsko delo skrbnikov Portala, razen če je ob fotografiji ali članku drugače navedeno. V tem primeru ima Portal pridobljeno dovoljenje za objavo na tem spletnem portalu – fotografije pa so odkupljene iz baze spletne strani Shutterstock, Depositphotos ali Pixabay. Nobenih vsebin in fotografij iz spletnega portala Pes moj prijatelj ni dovoljeno razširjati ali objavljati na drugih spletnih straneh, forumih in v drugih medijih, razen če ni tak dogovor s skrbnikom portala, ki lahko poda dovoljenje za objavo (vedno ob pripisu vira). Vsebine in fotografije so brez posebnih dovoljenj namenjene uporabnikom izključno za osebno in nekomercialno uporabo. Brez posebnih dovoljenj se lahko vsebine v obliki povezave (linka) uporabljajo tudi na socialnih omrežjih in spletnih straneh.


Uporabnik z uporabo in objavo svojih vsebin na Portalu dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so pod okriljem Portala in je seznanjen s tem, da si katerakoli tretja oseba vsebine lahko ogleda in jih pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Portal ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.


Portal ne odgovarja za vsebino objavljeno na tem spletnem portalu, katere avtorji so uporabniki, prav tako ne odgovarja za njihove komentarje in mnenja na objave. Uporabnik se zaveda, da je sam odgovoren za vsako informacijo, mnenje ali vsebino, ki jo objavi na spletnem portalu Pes moj prijatelj. Vsi prispevki in mnenja, objavljeni s strani uporabnikov Portala izražajo lastno stališče in prepričanje avtorja prispevka in nikakor ne mnenja skrbnikov Portala in administratorjev strani na Facebooku. Skrbniki Portala niso dolžni ali kakorkoli obvezani v vsakem trenutku preverjati ali nadzorovati komentarjev in objav drugih članov. To počnejo po svojih najboljših močeh in v okviru časa, ki ga imajo na razpolago in si pridržujejo pravico zavrniti, izbrisati ali premakniti katerokoli vsebino, mnenje, sporočilo ali informacijo, ki se nahaja na Portalu.

 

Uporabniki spletnega portala Pes moj prijatelj se zavežejo, da:

 

- portala ne bodo uporabljali z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

 

- v svoji komunikaciji ne bodo uporabljali groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja, obrekovali, opravljali, očrnili, psovali, nadlegovali, žalili, zalezovali, grozili ali kako drugače kršili pravice (kot npr. pravice do zasebnosti) drugih uporabnikov Portala,

 

- ne bodo komunicirali z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,

 

- portala ne bodo izrabljali v komercialne (razen če niso dogovorjeni), nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v pogojih,

 

- ne bodo distribuirali avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

 

- ne bodo objavljali osebnih podatkov drugih ljudi brez njihovega izrecnega dovoljenja,

 

- ne bodo na noben način kopirali, shranjevali ali posredovali celih ali delov vsebine spletnega portala Pes moj prijatelj,

 

- ne bodo uporabljali računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnemu portalu, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

 

Vse vsebine na Portalu so poljudne in zgolj informativne narave. Uporabniki so seznanjeni, da odgovori in komentarji članov na kakršnakoli vprašanja v zvezi z zdravjem živali niso strokovne narave in lahko škodijo vaši živali, zato svetujemo, da se v vsakem primeru vedno posvetujete s strokovnjaki. Vsebine niso nadomestek ustreznemu strokovnemu nasvetu. Osebni nasvet pri izbranem kinologu ali veterinarju je edina prava izbira, za točnost in ažurnost objav na Portalu skrbniki ne jamčijo. Zanašanje na kakršnokoli informacijo, ki je predstavljena na tem spletnem portalu, je na vašo lastno odgovornost.

Portal ne prevzema obveznosti in odgovornosti za poškodbe psov, oseb ali lastnine, ki izvira iz kakršnekoli uporabe kateregakoli proizvoda, nasveta, mnenja, informacije, ideje ali navodila, ki ga vsebuje material objavljen na spletnem portalu Pes moj prijatelj.

 

Oglaševanje izdelkov in storitev je dovoljeno le uporabnikom, ki jih s spletnim portalom Pes moj prijatelj vežejo posebni dogovori o sodelovanju.

 

V primeru nejasnosti ali dodatnih pojasnil je na voljo elektronski naslov - info@pesmojprijatelj.si.

 

VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI

 

Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oziroma posreduje prek spletnega obrazca ali na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. 

 

Nadalje se uporabnik s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na Portal izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oziroma sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo.

 

OBJAVA POPRAVKA

 

Skladno z zakonom o medijih (ZMed) se je mogoče na članek ali prispevek odzvati s popravkom ali odgovorom. Popravek je zanikanje oz. popravljanje napačnih dejstev. oz. prikaz drugih nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerim se izpodbija oziroma bistveno dopolnjuje navedbe v prvotno objavljenem besedilu. Z odgovorom se navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo. Pri popravku, oziroma prikazu nasprotnih dejstev ali odgovoru morate dodati:

 

- naslov članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,

- datum objave članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,

- naslov popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora (v nasprotnem primeru ga določi pooblaščena oseba uredništva),

- svoj podpis (s pooblastilom, če pošiljatelj ni direktor),

- svoj naslov in še zlasti telefonsko številko (za čim prejšnjo razrešitev morebitnih nejasnosti).

 

Zahteva se pošlje po priporočeni pošti ali se jo dostavi osebno na način in v roku kot določa področni zakon.

 

Pri prikazu nasprotnih dejstev bomo upravičenost objave presojali po zakonu o medijih in profesionalnih novinarskih standardih. Žaljivih besedil ne bomo objavljali, prav tako ne besedil, nesorazmerno daljših od prvotno objavljenega članka ali dela članka.

 

IZJAVA O ZASEBNOSTI IN UPORABA PIŠKOTKOV

 

Spletni portal Pes moj prijatelj (v nadaljevanju: upravljavec) se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov. Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko urejata Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) in od 25. maja 2018 tudi Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR (General Data Protection Regulation – Final legal text of the Regulation (EU) 2016/679 (EU GDPR).

 

Kot upravljavec se zavezujemo, da skladno z zakonodajo ne zbiramo, ne prodajamo in ne razkrivamo nobenih osebnih podatkov tretjim osebam. Spletni portal Pes moj prijatelj nima t.i. "mailing baz", ne pošilja informativnih in marketinških obvestil in ne vodi evidenc elektronskih naslov. Elektronski naslov je uporabljen izključno samo za komunikacijo z uporabnikom in še to v odgovor na prejeto elektronsko sporočilo. Podatki, ki jih uporabniki razkrijejo s poslanim elektronskim sporočilom, se ne razširjajo ali kako drugače uporabljajo v nobeni obliki. Elektronski naslovi uporabnikov se ne zbirajo v nobenem seznamu ali bazi.

 

Ime in priimek uporabnika, ki ju uporabnik samovoljno razkrije s poslano elektronsko pošto ali preko obrazca na spletnem portalu sta podatka, ki se nikjer in na nikakršen način ne dodajata v seznam ali bazo in kako drugače obdelujeta, temveč ostaneta neobdelana v arhivu elektronskih sporočil portala Pes moj prijatelj. Do elektronskega predala, kjer so arhivirana elektronska sporočila imata dostop samo lastnik in upravitelj portala. Slednja ne objavljata in ne razkrivata nobenih osebnih podatkov bralcev, razen v primeru nagradnih iger, ki potekajo na Facebooku. V tem primeru se mora vsak sodelujoči strinjati z javno objavljenimi pravili in pogoji nagradne igre, kjer se nedvoumno in jasno strinja, da bo v primeru sodelovanja v nagradni igri, njegov osebni podatek (ime in priimek, ki ju uporablja na Facebooku) javno objavljen ob zaključku nagradne igre, v kolikor bo nagrajenec. Ta podatek se naknadno ne bo uporabljal ali kakorkoli razširjal v nobeni obliki.

 

Uporabnik portala ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če to sam želi. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Spletni portal Pes moj prijatelj se zavezuje, da bo ravnal z vso potrebno skrbnostjo, da bo zagotovljena zasebnost podatkov. Spletni portal Pes moj prijatelj se nadalje zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov GDPR.

 

Spletni portal uporablja vtičnik Facebook za namen prikaza in deljenja vsebin. Na spletni portal smo vključili videe omrežja Facebook in kanala YouTube. Naš portal lahko vsebuje povezave na spletna mesta, ki niso pod našim nadzorom. Ko kliknete na povezavo tretje osebe, boste preusmerjeni na njeno spletno stran. Če obiščete katerokoli od teh povezanih spletnih mest, preberite njihova obvestila o zasebnosti. Nismo odgovorni za politike in prakse drugih podjetij.

 

O PIŠKOTKIH

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Po uredbi GDPR-ja so piškotki del osebnih podatkov posameznika, zaradi česar posameznik za beleženje piškotkov na tem spletnem mestu daje privolitev, ki je prostovoljna, izrecna in nedvoumna, informirana in dokazljiva. Piškotki so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. Več o piškotkih lahko vsak uporabnik preveri na dnu naslovnice. Spletni portal je v razvidu medijev vpisan pod številko 2456.