0
0,00 €

Kaj bo živalim v zavetiščih prinesla ukinitev evtanazij?

Objavljeno: 22.12.2017

Pred tedni je bil predstavljen predlog spremembe Zakona o zaščiti živali, ki prinaša ukinitev evtanazij zdravih živali po 30. dneh, kar sedanji zakon dopušča. Poenostavljeno to pomeni, da bo Slovenija postala država, ki ukinja evtanazije zdravih živali v zavetiščih, kar je vsekakor odlična novica, ki so jo mnogi ljubitelji živali nestrpno pričakovali. A za razliko od drugih držav, denimo Hrvaške ali Italije (kjer stroške celotnega časa bivanja živali v zavetišču krije državni proračun), bodo stroški oskrbe in bivanja psa v zavetišču po 30. dnevu na strani lastnika zavetišča.

 

Zato so društva za zaščito živali javnost takoj opozorila, da gre zgolj za zmago na papirju. Ker je večina slovenskih zavetišč podjetniško naravnanih, to pomeni, da delujejo v smeri ustvarjanja dobička, je vprašanje, kdo bo kril stroške oskrbe po 30. dnevu bivanja živali v zavetišču? Zavetišča sama, pravijo na pristojnem ministrstvu. Društva odgovarjajo, da bodo v tem primeru živali deležne zgolj osnovne oskrbe ali drugače povedano - zgolj tistega najnujnejšega. "Bodo naša zavetišča postala hiralnice za živali?" se sprašujejo. Prepričani so, da bi morali s spremembo zakona izvesti še kar nekaj drugih sprememb. Ker je večina zavetišč danes v zasebnih rokah in poslujejo po podjetniškem principu - to je ustvariti dobiček, pri društvih ne razumejo, kako si predlagatelji sploh predstavljajo, da bodo zavetišča kar preko noči spremenila podjetniško miselnost in oskrbovala živali do njihove naravne smrti, če ne bodo oddane.

 

Sestanek ministra Dejana Židana s predstavniki zavetišč (foto: FB Dejan Židan)

 

O predlogu zakona so bila sicer obveščena tudi društva za zaščito živali, pri sami pripravi pa niso sodelovala. Na sestanek je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan povabil namreč samo predstavnike slovenskih zavetišč. "Istih zavetišč, ki imajo nehumane uradne ure, zavetišč ki jim oddaja psa ni v interesu, zavetišč ki jim nečipirani psi predstavljajo zaslužek, zavetišč ki so plačana in odgovorna, da za žival poskrbijo pa se je to do danes že neštetokrat dokazalo, da temu ni tako. In kje smo mi? Kje smo društva? Aja na terenu kjer rešujemo problematiko medtem ko se oni pogovarjajo o zakonih, ki jih za začetek niti sami ne spoštujejo," je ministra okarala Mateja Rolih iz Zavoda Pit.

 

Zakaj k pripravi sprememb Zakona o zaščiti živali niso bile povabljene nevladne organizacije - društva in zavodi za zaščito živali, ki se na  terenu dnevno srečujejo z zapuščenimi živalmi in problematiko najbolje poznajo, nas je zanimalo.

Z ministrstva so nam odgovorili, da odločitev o izbrisu izjeme glede usmrtitve zdravih zapuščenih hišnih živali temelji na predvsem na spremenjenih etičnih normah družbe. "V Sloveniji se je v zadnjih letih razmahnila javna debata na to temo, na kar kažejo številni prispevki predvsem v svetovnem spletu, na primer na različnih "pasjih" portalih (KLIK) in socialnih omrežjih, nekoliko manj v drugih medijih. Na podlagi peticije, ki jo je sprožila Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali in na podlagi sestankov predstavnikov združenja slovenskih društev za zaščito živali z ministrom je bil pripravljen predlog spremembe zakona. Nevladne organizacije so bile o predlogu spremembe predpisa obveščene in so imele možnost sodelovati v javni razpravi. V času od 13. novembra do 7. decembra, ko je bila javna razprava zaključena, smo dobili konkretne pripombe na zakon od treh nevladnih organizacij," so nam sporočili.

 

Dejan Židan (foto: www.mkgp.gov.si)

 

Odgovori na naša vprašanja, ki so nam jih posredovali z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Ali so se predstavniki zavetišč, s katerimi ste se sestali 29. 11. 2017, strinjali s predlagano spremembo, po kateri ne bo več dovoljena usmrtitev zdravih živali v zavetiščih?

Da. Predstavniki zavetišč so se strinjali s predlagano spremembo, ki ne dovoljuje več usmrtitve zdravih živali v zavetiščih po preteku 30 dni. Izrazili so pomisleke glede predlagane spremembe o prenosu stroškov doživljenjske oskrbe na zavetišča, ki po končni verziji predloga zakona, ki ga je potrdila vlada, nastopi po preteku 45 dni od namestitve, na zavetišča.

Glede na to, da je večina zavetišč v zasebnih rokah in posledično poslujejo po principu ustvariti dobiček nas zanima, kako boste zavetiščem pomagali, da bodo spremenila miselnost oziroma podjetniški princip?

Predlagana sprememba sama zahteva spremembo miselnosti, saj je breme doživljenjske oskrbe na plečih zavetišč.

Zainteresirana javnost že leta pričakuje oz. zahteva spremembo  statusov zavetišč in sicer iz podjetij (ki jim je cilj dobiček) v neprofitne, prostovoljske organizacije. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Veljavna ureditev, po kateri je lahko imetnik zavetišča vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, ne izključuje neprofitnih oblik pravnih oseb. Predlog spremembe zakona v tem delu ne spreminja. Od registriranih 16 zavetišč je 5 zavetišč organiziranih kot neprofitne organizacije, 2 zavetišči kot javni gospodarski službi, in 9 zavetišč kot zasebne družbe (d.o.o. ali s.p.).

Imate v načrtu kakšno dodatno financiranje zavetišč, če bo sprejet zakon, ki ne bo več dovoljeval usmrtitev zdravih živali? V primeru, da zavetišče ne bo dobilo dovolj donacij, kako bo le to živalim nudilo dostojno življenje po 30. dnevu bivanja v zavetišču? Bo v takem primeru ponovno finančno pomoč ponudila država oziroma občina v kateri se zavetišče nahaja?

 

Glede na to, da zainteresirana javnost že leta pričakuje oz. zahteva spremembo statusov zavetišč in sicer iz podjetij (ki jim je cilj dobiček) v neprofitne, prostovoljske organizacije, pričakujemo, da se bo na področju pridobivanja donacij za zavetišča tudi ustrezno odzvala v primerih, kjer zavetišča ne bodo dobila dovolj donacij.
 
Kam z vsemi živalmi, ki bodo pristale v zavetišču a zaradi starosti, slabšega zdravja ali vse prepogostih mitov ne bodo posvojene? Vsako zavetišče ima določeno, koliko živali lahko sprejme. In kaj se bo zgodilo v primeru, ko bodo zavetišča 100 % polna?

Iz letnih poročil zavetišč Upravi izhaja, da je bilo v obdobju 2014 do 2016 psov, ki so bili evtanazirani zaradi prostorske stiske (po 30 dneh namestitve v zavetišče) v treh letih le nekaj deset. V primeru zapolnitve vseh kapacitet so možne tudi druge rešitve, kot je na primer namestitev psov pri začasnih skrbnikih, kar trenutno veljavna ureditev tudi že dopušča in se je nekatera zavetišča že poslužujejo (za mačke).

V primeru, da se vodje zasebnih zavetišč ne bodo strinjali z novim zakonom in se bodo odločili zapreti svoja vrata - kam z živalmi, ki so danes tam?

Na sestanku glede uskladitve predloga sprememb Zakona o zaščiti živali predstavniki zasebnih zavetišč niso izrazili nestrinjanja z zakonom v navedeni obliki in niso grozili z zaprtjem svojih vrat.

Ali namerava ministrstvo kaj ukreniti glede cen storitev, ki jih  zavetišča zaračunavajo lokalnim skupnostim za oskrbo zapuščenih živali?  Cene so namreč od zavetišča do zavetišča zelo  različne, kar je pravzaprav nepojemljivo, saj gre za enake storitve. Razmišljate morda v  smeri "priporočenih cen", ali kaj podobnega?

Ministrstvo bo posodobilo obstoječi podzakonski akt, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zavetišča za zapuščene živali, ureja sprejem in oddajo živali, določa pogoje za namestitev in oskrbo živali, evidence ter veterinarsko sanitarni red zavetišč. Na podlagi natančno predpisanih pogojev bodo lahko lokalne skupnosti oblikovale priporočene cene.

Se strinajte, da je nadzora nad izvajanjem zakonodaje, ki se tiče živali, premalo, je nezadosten in neučinkovit? Kako si razlagate, da so zavetišča še vedno polna nečipiranih psov, in sicer kar 14 let po uveljavitvi obveznega čipiranja vseh psov?

Ne. Vir neoznačenih psov v zavetiščih je v manjši meri prisotno neodgovorno lastništvo psov (neupoštevanje veljavnih predpisov), v večji meri pa predvsem povpraševanje po mladičih iz pasjih tovarn, ki so predmet ilegalne trgovine ter nelegalni premiki psov iz TC (t.i. "reševanje" uličnih psov iz držav zahodnega Balkana in iz njihovih "taborišč"), promocija "reševanj" takih psov s strani NVO-jev na socialnih omrežjih, ki pravzaprav promovirajo impulzivne odločitve za posvojitve psa, kar je v nasprotju s premišljenim in odgovornim lastništvom psa, ki ga promovirata Uprava in Ministrstvo.

Ste seznanjeni z novim zakonom o zaščiti živali, ki ga je pravkar sprejela sosednja Hrvaška?

Da.

Poznate enega od členov, ki nalaga lokalnim  skupnostim, da morajo v šestih mesecih po vseh občinah preveriti  čipiranje vseh psov in je ta naloga naložena komunalni redarski službi?

Člen, ki ga navajate, je 94. člen hrvaškega zakona in govori o dolžnosti lokalnih skupnosti, da zagotovijo nadzor nad izvajanjem predpisanega označevanja psov do 30. 6. 2018 in predpisuje pristojnosti komunalnih redarjev v zvezi s tem.

Menite, da bi lahko tudi v Sloveniji naredili nekaj v tem smislu, saj bi s tem praktično počipirali prav vse pse, posledično pa izgubljeni psi, ki bi se znašli v zavetišču, ne bi bili več breme proračunov občin, ampak lastnikov?

Veljavni predpis že zdaj podeljuje pristojnosti občinskim redarjem za preverjanje upoštevanja določb o fizičnem varstvu psov, določb glede obveznosti označitve psov ter dostop do CRPsi.

Ste seznanjeni, da si nekatera zavetišča po svoje "razlagajo" določene člene Zakona o zaščiti živali in Pravilnika o pogojih za zavetišča, saj po zapuščeno (včasih celo poškodovano) žival ne želijo priti, dokler najditelj ne uredi formalnosti z občino? Po zakonu je najditeljeva  dolžnost o zapuščeni živali obvestiti pristojno zavetišče in/ali  veterinarsko organizacijo in nič drugega. Kaj storiti, da se v bodoče najditelji izognejo neljubim pripetljajem, ko zavetišča postavljajo najditelje v pozicijo, da urejajo stvari, ki jim jih ne nalaga noben zakon?

Ne. Uprava ni seznanjena z "po svoje" razlago določenih (katerih?) členov Zakona o zaščiti živali s strani (katerih?) zavetišč. Kot navajate, je po zakonu najditeljeva dolžnost o zapuščeni živali obvestiti pristojno zavetišče in/ali veterinarsko organizacijo.

 

20 ZAPORNIH KAZNI ZARADI MUČENJA!

  • V zgodovini naše države je zaradi mučenja živali v zapor odšlo več kot 20 ljudi. Večina teh primerov je ostala spregledanih, saj se dotikajo predvsem kazni, ki so bile izrečene zaradi zanemarjanja rejnih živali.

Zadnji oglasi

Najdeni: Našli so starejšo samičko! Kdo je lastnik?
Med Cesto in Lokavcem so našli starejšo samičko. V zavetišču Oskar Vitovlje iščejo skrbnika, saj psička ni...
Izgubljeni: 11-letni Maj je pogrešan od sobote!
V soboto se je izgubil zlati prinašalec, je prijazen, star 11 let in ima črno ovratnico. Odšel je od doma iz vasi blizu mejnega...
Izgubljeni: V Kamniški Bistrici se je izgubila psička
V Kamniški Bistrici se je izgubila psička, ki sliši na ime Čenča. Je zelo prijazna, podobna je pasmi nemški ovčar, nosi...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov

O piškotkih

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov

Sejni piškotki

To so piškotki, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta.
'ngnSession' - glavni piškotek, ki vzdržuje sejo in se izbriše s potekom seje. Seja privzeto poteče po 2 urah
'OAID' - piškotek potreben za namene oglaševanja, ne shranjujemo nikakoršnih podatkov. Potreben je za preprečevanje podvojenih klikov ter dvojnega prikazovanja. Poteče po 1letu.
'ngnCookies' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede piškotkov
'ngnFacebook' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Facebook piškotkov
'ngnTwitter' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Twitter piškotkov
'ngnGoogle' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Google piškotkov


Več o piškotkih


 Dovoljeno

Facebook piškotki

Piškotki za Facebook vtičnike, ki med drugim vključujejo gumb 'Všeč mi je' in možnost komentiranja izdelkov in novic. Piškotek za to storitev nastavi facebook.com v primeru, da ste to stran že kdaj prej obiskali in poteče v 2 letih.


 Dovoljeno

Twitter piškotki

Piškotki za Twitter vtičnike, ki med drugim vključujejo gumb 'Tweet' in možnost prikazovanja povezanih tweetov. Piškotek za to storitev nastavi twitter.com v primeru, da ste to stran že kdaj prej obiskali in poteče v 2 letih.


 Dovoljeno

Google piškotki

Vtičniki za Google+ platformo, ki vključuje +1 gumb. Piškotek za to storitev poteče po 6 mesecih.


 Dovoljeno